Uvjeti korištenja i Politika privatnosti

Uvjeti korištenja

I. Ugovorni odnos

Ovi Uvjeti korištenja određuju vaš pristup ili uporabu, kao pojedinca, aplikacija, web-stranica, sadržaja, proizvoda i usluga koje omogućuje Eko taxi d.o.o. (OIB 65695875800) i Eko prijevoz d.o.o. (OIB 03750497372), privatne tvrtke s ograničenom odgovornošću osnovane u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem na adresi Vodovodna 20A, Zagreb, Hrvatska.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA.

Pristupanjem i korištenjem Usluga prihvaćate odredbe ovih uvjeta i ulazite u ugovorni odnos između vas i tvrtke Eko taxi, kao i tvrtke Eko prijevoz te ostalih sestrinskih tvrtki i franšiznih partnera koji odrađuju djelatnost pod brendom Eko taxi. Ako se ne slažete s Uvjetima, ne smijete pristupati Uslugama i koristiti ih. Tvrtka Eko taxi može trenutno prekinuti ove Uvjete ili Usluge u vezi s vama ili općenito prestati nuditi ili zabraniti pristup Uslugama ili bilo kojem njihovom dijelu, u bilo kojem trenutku te iz bilo kojeg razloga.

Dodatni uvjeti mogu se odnositi na pojedine Usluge, poput pravila za pojedine događaje, aktivnosti ili promocije, a takvi dodatni uvjeti bit će vam otkriveni u vezi s odgovarajućim Uslugama. Dodatni uvjeti su dodatak i smatrat će se dijelom Uvjeta za svrhu odgovarajućih Usluga. Dodatni uvjeti imaju prednost nad ovim Uvjetima u slučaju sukoba u povezanosti s primjenjivim uslugama. Eko taxi može s vremena na vrijeme izmijeniti Uvjete koje se odnose na Usluge. Izmjene su valjane nakon objave takvih ažuriranih Uvjeta na ovoj lokaciji ili izmijenjenih pravila ili dodatnih uvjeta na primjenjivim Uslugama. Vaš trajni pristup ili korištenje Usluga nakon takve objave označava vaše prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta. Naše prikupljanje i uporaba osobnih podataka u vezi s Uslugama je u skladu s Pravilima o privatnosti tvrtke Eko taxi koja se nalaze na https://www.ekotaxi.hr/politikaprivatnosti. Eko taxi ima odobrenje da osobi koja obrađuje zahtjev ili osiguravatelju pruži sve potrebne informacije (uključujući vaše podatke za kontakt) ako postoji pritužba, spor ili sukob, koji može uključivati nezgodu u kojoj ste uključeni vi i Treća strana koja pruža uslugu (uključujući vozača prijevozničke tvrtke), ako su ti podaci ili informacije potrebne za rješavanje pritužbe, spora ili sukoba.

II. Usluge

Usluge čine tehnološku platformu koja korisnicima omogućava dogovaranje i planiranje prijevoza i/ili logističkih usluga telefonskim putem, putem web stranice, emaila i aplikacije za naručivanje prijevoza. Usluge uključuju prijevoz korisnika taxi usluga, tereta, kućnih ljubimaca, djece.

Vlasništvo

Usluge i sva sadržana prava su i ostaju vlasništvo tvrtki pod brendom Eko taxi. Ni ovi Uvjeti ni vaša uporaba Usluga ne prenose ni dodjeljuju vam ikakva prava: (i) u ili povezano s Uslugama osim ranije odobrene ograničene licencije ili (ii) za uporabu ili bilo kakvo upućivanje na nazive tvrtki, logotipe, proizvode ili nazive usluga, trgovačke znakove ili marke usluga tvrtke Eko taxi.

III. Vaše korištenje usluga

Korisnički račun

Kako biste koristili Eko taxi aplikaciju za narudžbu prijevoza, morate se registrirati i održavati aktivni osobni korisnički račun za Usluge. Registracija računa od vas zahtjeva davanje određenih osobnih informacija tvrtki Eko taxi, poput imena i prezimena, email adrese, broja mobilnog telefona. Pristajete na održavanje točnih, potpunih i ažuriranih informacija na vašem računu. Ako informacije na računu ne održavate točnima, potpunima i ažuriranima, uključujući ukinute ili zastarjele metode plaćanja, mogli biste izgubiti mogućnost pristupa i uporabe. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim Računom i pristajete na zadržavanje tajnosti vašeg korisničkog imena i zaporke u svakom trenutku.

Narudžba prijevoza

Za narudžbe prijevoza putem web forme i emaila prihvaćate pravilo naručivanja minimalno 1 sat prije potrebnog prijevoza. Pravilo obuhvaća i narudžbe za prijevoze sa dječjim autosjedalicama te za prijevoze kućnih ljubimaca.

Poziv na broj telefona

Izradom narudžbe za prijevoz u bilo kojem obliku, pristajete na to da isključivo za potrebe korištenja Usluga prijevoza, dispečeri i/ili vozač smiju pozvati Vaš broj telefona u svrhu javljanja mjesta gdje se nalazi vozač prilikom prikupa na traženoj adresi ili u svrhu potrebe za dodatnim informacijama vezano uz navedeni prijevoz.

Mrežni pristup i uređaji

Odgovorni ste za pribavljanje pristupa podatkovnoj mreži za korištenje Usluga. Naknade za korištenje mobilne podatkovne mreže i poruka mogu se primijeniti ako pristupate ili koristite Usluge s bežičnog uređaja i odgovorni ste za takve naknade. Odgovorni ste za pribavljanje i ažuriranje kompatibilnog hardvera ili uređaja nužnih za pristup i korištenje Usluga ili Aplikacija i te njihovih ažuriranja. Eko taxi ne jamči da će Usluge, ili bilo koji njihov dio, funkcionirati na bilo kojem hardveru ili uređaju. Osim toga, Usluge su podložne kvarovima i kašnjenjima svojstvenima za uporabu interneta i elektroničke komunikacije.

IV. Plaćanje

Shvaćate da uporaba Usluga može rezultirati naplatom za usluge. Naknade uključuju porez gdje to zakon zahtjeva. Naknade koje ste platili smatraju se završnima i povrat nije moguć, osim ako to ne odredi tvrtka Eko taxi.

Plaćanje usluga vrši se pri završetku Usluge prijevoza, osim ukoliko nije dogovoren drugi oblik plaćanja. Plaćanja se mogu vršiti gotovinom, debitnim i kreditnim karticama, predračunom ili drugim oblikom virmanskog plaćanja.

Eko taxi zadržava pravo zahtjevati naknadnu naplatu odrađene usluge kontaktiranjem korisnika putem pruženih podatak, ukoliko se ispostavi da se iz određenih razloga nije mogla odraditi naplata Usluge prijevoza pri završetku vožnje.

Okvirna cijena prijevoza prikazana u Eko taxi aplikaciji predstavlja izračun cijene prema važećem cjeniku objavljenom na WEB stranici Pružatelja usluga temeljenog na parametrima udaljenosti i prosječnog vremena putovanja. Realna cijena vožnje može varirati ovisno o uvjetima u prometu te se sukladno tome obračunava cijena prema važećem cjeniku objavljenom na WEB stranici Pružatelja usluga.

Prihvaćate pravilo da se međugradske vožnje te vožnje izvan područja Republike Hrvatske naplaćuju prema drugačijoj tarifi od standardne gradske tarife. Naplata međugradskih prijevoza te prijevoza izvan Republike Hrvatske vrši se unaprijed uplatom putem predračuna ili u vozilu prije početka vožnje.

Prihvaćate pravilo da svi oblici promotivnih popusta za plaćanja prijevoza, neovisno o načinu na koji je naručen prijevoz, vrijede iskučivo za gradske vožnje i sklone su promjenama bez prethodnog obavještavanja korisnika usluga.

Eko taxi ima pravo izmijeniti tarifu prijevoza za gradske vožnje, bez prethodnog obavještavanja korisnika usluga.

Naknade za popravke ili čišćenje

Odgovorni ste za troškove popravaka, ili nužnog čišćenja, vozila i imovine pod brendom Eko taxija koji su posljedica korištenja Usluga, a prelaze uobičajeno oštećenje uporabom i nužno čišćenje.

V. Odricanje od odgovornosti i Ograničenje odgovornosti; Odšteta

Odricanje od odgovornosti i Ograničenje odgovornosti

TVRTKA EKO PRIJEVOZ D.O.O. NIJE ODGOVORNA ZA NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. EKO PRIJEVOZ D.O.O. NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETE, ODGOVORNOSTI ILI GUBITKE ZBOG: (i) VAŠEG KORIŠTENJA ILI OSLANJANJA NA USLUGE ILI VAŠE NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA ILI (ii) BILO KOJE TRANSAKCIJE ILI ODNOSA IZMEĐU VAS I BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE EKO PRIJEVOZ D.O.O. UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. EKO PRIJEVOZ D.O.O. NIJE ODGOVORAN ZA KAŠNJENJE ILI NEUSPJEH U RADU KAO REZULTAT UZROKA KOJI SU IZVAN RACIONALNE KONTROLE TVRTKE EKO PRIJEVOZ D.O.O. USLUGE TVRTKE EKO PRIJEVOZ D.O.O. MOŽETE KORISTITI KAKO BISTE ZATRAŽILI I PLANIRALI I OSTVARILI USLUGE PRIJEVOZA, DOBARA ILI LOGISTIKE, ALI SLAŽETE SE S TIM DA EKO PRIJEVOZ D.O.O. NE SNOSI ODGOVORNOST NI OBVEZU PREMA VAMA POVEZANU S BILO KOJOM USLUGOM PRIJEVOZA, DOBARA ILI LOGISTIKE KOJU VAM JE PRUŽILA TREĆA STRANA OSIM ONIH IZRIČITO NAVEDENIH U OVIM UVJETIMA.

Odšteta

Slažete se da ćete obeštetiti i smatrati Eko prijevoz d.o.o. i njezine službenike, direktore, zaposlenike i agente slobodnima od bilo kakvih potraživanja, zahtjeva, gubitaka, odgovornosti i troškova (uključujući troškove odvjetnika) proizašlih iz ili u povezanosti s: vašom uporabom Usluga ili usluga i dobara proizašlih iz korištenja Usluga, vašeg kršenja ili povrede bilo kojih Uvjeta, uporabom vaših Korisničkih sadržaja od strane tvrtke Eko prijevoz d.o.o. ili vašeg kršenja prava bilo koje treće strane, uključujući Treće strane.

VI. Ostali propisi

Pritužbe na kršenje autorskih prava

Pritužbe na kršenje autorskih prava treba poslati ovlaštenom predstavniku tvrtke Eko prijevoz d.o.o.. Posjetite internetsku stranicu tvrtke Eko prijevoz d.o.o. https://www.ekotaxi.hr koja navodi adresu i druge podatke o ovlaštenoj osobi.

Obavijest

Eko prijevoz d.o.o. i Eko taxi d.o.o. mogu vam poslati opću obavijest o uslugama koristeći se elektroničkom poštom i adresom navedenom na vašem korisničkom računu. Možete obavijestiti tvrtku Eko prijevoz d.o.o. pisanim putem na adresu tvrtke: Vodovodna 20a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Općenito

Ove Uvjete ne možete dodijeliti ni prenositi, dijelom ni u cijelosti, bez pisanog odobrenja tvrtke Eko prijevoz d.o.o. Dajete pristanak za to da tvrtka Eko prijevoz d.o.o. dodijeli ili prenosi ove Uvjete, dijelom ili u cijelosti, između ostalog: podružnici ili partneru, stjecatelju poslova tvrtke Eko prijevoz ili nasljedniku na temelju integracije. Između vas, tvrtke Eko prijevoz d.o.o. i bilo koje treće strane ne postoje zajednička ulaganja, partnerstvo, zapošljavanje ni zastupnički odnosi kao posljedica ugovora između vas i tvrtke Eko prijevoz d.o.o., kao ni na temelju uporabe ovih Usluga.

Ako se bilo koju odredbu ovih Uvjeta smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, u cijelosti ili djelomično, u okviru bilo kojeg zakona, smatrat će se da takva odredba ili bilo koji njezin dio nije dio ovih Uvjeta, no to neće utjecati na zakonitost, valjanost i provedivost drugih odredbi iz ovih Uvjeta. U tom slučaju, strane imaju odgovornost zamijeniti nezakonite, nevažeće i neprovedive odredbe ili njezin dio odredbom ili dijelom odredbe koji je zakonit, valjan i provediv, a to će u najvećoj mogućoj mjeri imati sličan utjecaj kao nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba ili njezin dio, sukladno sadržaju i svrsi ovih Uvjeta. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupan ugovor i sporazum između strana s obzirom na njihov predmet te zamjenjuju i preuzimaju prioritet nad svim prethodnim ili postojećim dogovorima ili mjerama koje se odnose na taj predmet. U okviru navedenih Uvjeta, izrazi “uključujući” i “uključuje” znači “uključuje, između ostalog”.

VII. PRAVA POTROŠAČA

U slučaju da potrošač ima prigovor na uslugu, isti može podnijeti pisanim putem na sljedeće načine:

1. putem email adrese prigovor@ekotaxi.hr

2. osobno ili poštom na adresu: EKO PRIJEVOZ d.o.o., Vodovodna 20a, 10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od trenutka kada je korištena usluga.

Politika privatnosti - Izjava o zaštiti podataka

I. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Eko taxi prikuplja, obrađuje i pohranjuje Vaše osobne podatke isključivo ako je to dozvoljeno na temelju zakonskih propisa ili ako ste Vi dali svoj pristanak. Podatke dobivamo na dva načina

1. Podaci koje nam Vi dajete:

U pravilu možete koristiti našu internetsku stranicu a da nam ne date direktno Vaše osobne podatke. Za neke usluge, kao primjerice za sudjelovanje u nagradnoj igri, tražit će se od Vas osobni podaci kao npr. ime i prezime, e-mail adresa i adresa kako bi tražena usluga bila brzo i zadovoljavajuće riješena ili kako bi se uopće mogla ponuditi. Detaljne informacije o svim uslugama koje Vam Eko taxi nudi na ovoj stranici naći ćete pod III. dijelom ove Izjave o zaštiti podataka.

2. Podaci koje dobivamo kad Vi koristite naše usluge:

Neki podaci nastaju automatski i zbog tehničkih razloga već onda kad posjetite našu internetsku stranicu. Ovdje se ubrajaju i podaci web poslužitelja. Pri svakom Vašem pristupanju nekoj stranici iz naše ponude i kod svakog pozivanja neke datoteke pohranjuju se podaci pristupa o tom procesu u jednoj protokol datoteci na našem serveru Svaki zapis sadrži:

  • – stranicu s koje je tražena nova stranica ili datoteka
  • – naziv tražene datoteke ili stranice
  • – datum i vrijeme traženja, uspješnost traženja te opterećenost servera u vrijeme upita
  • – prenesenu količinu podataka
  • – IP adresu koju Vam je dodijelio Vaš provider
  • – ukoliko se prijavljujete putem korisničkog računa, informacije o prijavi (logiranju) za određenu internetsku uslugu
Pohranjeni podaci analiziraju se isključivo anonimno u statističke svrhe.

Google Analytics

Za poboljšanje naše internetske ponude koristimo Google Analytics , uslugu analize weba Google Inc („Google“). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućavaju analizu upotrebe internetske stranice koju koristite. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice dobivene kolačićima u pravilu se šalju na Google server u SAD te se ondje pohranjuju. Zbog aktivacije IP anonimizacije na ovoj internetskoj stranici, Google će Vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili unutar drugih država koje su sklopile dogovor o europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenijeti na Gogleov server u SAD-u gdje će biti skraćena. Po nalogu vlasnika internetske stranice Google će te informacije koristiti kako bi analizirao Vaše korištenje internetske stranice, kako bi sastavio izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te kako bi pribavio vlasniku internetske stranice daljnje usluge povezane s korištenjem određene internetske stranice i interneta. IP adresa koju prosljeđuje Vaš preglednik u okviru Google Analytics ne spaja se s drugim Google podacima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera Vašeg preglednika; međutim, u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Daljnje informacije o zaštiti podataka kod Google Analytics pronaći ćete ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hr

Linkovi za druge internetske stranice

Kod upućivanja na strane internetske stranice („LINKS“) Eko taxi se distancira od sadržaja. Odgovornost je na onome koji nudi dotičnu internetsku stranicu.

Facebook stranica Eko taxi

I putem Facebook-a pružamo Vam opsežnu osobnu podršku. Podaci se isključivo koriste za pružanje odgovora na Vaše upite, a ne u reklamne svrhe. Rado ćemo Vam dati informacije o Vašim pohranjenim podacima. Detaljnije pročitajte točku Informacije i kontakt ove Izjave o zaštiti podataka.

Pružamo Vam priliku sudjelovati u našim nagradnim igrama putem Facebooka. Sav prikazani sadržaj na Facebooku je pohranjen na našem serveru. Svi podaci se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju od strane Eko taxija i ne prosljeđuju se Facebooku. Detaljnije o nagradnim igrama pročitajte točku Nagradne igre ove Izjave o zaštiti podataka.

Kako biste stupili u kontakt s Eko taxijem putem Facebooka, morate se prijaviti na Facebook. Pritom Facebook vjerojatno prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke. Eko taxi nema nikakav utjecaj na ovakav način postupanja i obrade podataka. Eko taxi ne prima nikakve osobne podatke od Facebooka. Više informacija o obradi podataka putem Facebooka možete naći na: https://www.facebook.com/about/privacy/

II. Pojedine usluge

U nastavku ćete pronaći informacije o pojedinim uslugama koje su Vam na raspolaganju na našoj internetskoj stranici te u okviru kojih nam dajete osobne podatke koje koristimo za davanje te usluge.

2. Newsletter

Vaše osobne podatke prikupljene putem prijave na newsletter, a posebno informacije o područjima interesa, koristimo kako bismo Vas pravodobno obavijestili o predstavama (slanje mjesečnih rasporeda i/ili slanje informacija o novim predstavama ili posebnim pogodnostima i sl.) . Dajući nam svoje ime, omogućujete nam osobno obraćanje i jednostavno upravljanje Vašim podacima. Redovito se trudimo poboljšati našu ponudu. To uključuje i procjenu isporučenih newslettera, npr. je li prijavljena e-mail adresa dostupna, koji se newsletteri otvaraju, koji se linkovi unutar newslettera otvaraju i je li ostvarena povratna informacija (automatski) odgovor, poruka o pogrešci itd.).

Podatke prikuplja i obrađuje isključivo Eko taxi. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Prije korištenja usluge newslettera morate biti suglasni s korištenjem Vaše e-mail adrese. Taj podatak koristi se kako bismo Vas obavijestili o novim uslugama i pogodnostima pri korištenju istih, te poboljšali samu uslugu newslettera. Opoziv date suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku. Molimo da se u tom slučaju obratite našoj službi za korisnike na e-mail adresu ekotaxi@ekotaxi.hr. Upute za odjavu možete pronaći na kraju svakog newslettera.

III. Važni pojmovi

Osobni podaci

Osobni podaci su podaci koji omogućuju određivanje o kome se radi. Pritom nije bitno, može li se odrediti osoba na temelju jedne jedine informacije, jer će to rijetko biti slučaj. Što se više informacija i podataka spoji, lakše je odrediti osobu o kojoj se radi. U osobne podatke ubrajaju se ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe.

Cookies (Kolačići)

Cookies su male datoteke koje sadrže niz znakova u koje su postavljene otvorene ili kodirane informacije. Cookiese server šalje na Vaše računalo i ondje ih pohranjuje. Oni prije svega služe za identificiranje računala s kojeg je otvorena neka internetska stranica. Ukoliko se prijavite na neku internetsku stranicu, cookies služe kako bi serveru javili prijavu te provjerili prava za otvaranje određene stranice. Svaki cookie ima svoj rok nakon kojeg više ne vrijedi. Taj rok može biti u dalekoj u budućnosti. Eko taxi na svojoj internetskoj stranici postavlja isključivo session cookies koji nakon zatvaranja preglednika gube svoju vrijednost. Zahvaljujući cookiesima može se pratiti put nekog korisnika preko različitih dijelova naše internetske stranice te također putem drugih internetskih stranica. Pomoću cookiesa može se poboljšati komunikacija između našeg servera i Vašeg računala te time ugodnije oblikovati korištenje naše internetske stranice. Cookiesi ne moraju biti samo od vlasnika internetske stranice nego i od treće strane, npr. ako se na stranici nalaze reklame. Putem svog preglednika imate mogućnost da Vam se prikažu cookiesi s Vašeg računala, da izbrišete postojeće cookiese ili da konfiguraciju podesite tako da se ne pohranjuju svi ili da se uopće ne pohranjuju cookiesi. Obratite pozornost na to da neke funkcije (kao npr. prijava) neće funkcionitrati ili neće ispravno funkcionirati, ako deaktivirate postavljanje cookiesa.

Više o politici kolačića

IP adresa

Internet Protocol (IP)-adresa jednoznačan je broj dodijeljen Vašem računalu. Ona je nužna kako biste se uopće kretali internetom, na nju se šalju svi podatkovni paketi koji su Vam potrebni za surfanje. Većini privatnih priključaka dodjeljuje se nova IP adresa svaki put kad se odspoji s internet providera. To se u pravilu događa minimalno jednom dnevno. IP adrese osim toga ostavljaju povratnu informaciju o tome iz koje zemlje se neko osobno računalo spojilo na određenu internetsku adresu.

IV. Informacije i kontakt

Zadržat ćete kontrolu nad svim osobnim podacima koje nam online putem stavljate na raspolaganje. Na Vaš zahtjev rado ćemo Vas pismeno i bez naknade obavijestiti o tome, da li i koji osobni podaci su pohranjeni. Možete tražiti i brisanje Vaših podataka koji su pohranjeni kod nas ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje ugovornih odnosa između Vas i nas ili ukoliko ih nismo dužni čuvati zbog zakonskih razloga.

This page uses cookies to provide better user experience, functionality, and display advertising. Cookie settings can be controlled and configured in your web browser. By continuing to review the website, you agree to using cookies. To continue browsing the web site, click "I agree".